Akhlak Siri 4 : Akhlak Suatu Yang Tertanam Dijiwa

Akhlak Dalam Islam Siri 4

Kebiasaan yang diulang-ulang ini akhirnya menjadi sifat yang tertanam di dalam jiwa. Hal ini bertepatan dengan pengertian yang diberikan oleh Al-Ghazali (t.t); Ibn Miskawayh (1966) dan Ibrahim Anis (1972) bahawa akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang, darinya melahirkan tindakan, perlakuan atau perilaku amalan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan terlebih dahulu. Dalam Ensiklopedia Islam Safir (2000) menyebutkan bahawa kebiasaan itu terbit daripada perbuatan sama ada baik atau buruk, tanpa memerlukan kepada deria fikir atau deria penelitian.