Akhlak Siri 6: Jiwa Menggerakkan Akhlak

Akhlak Dalam Islam Siri 6

 

Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu memerlukan daya penggerak. Ahmad Diniah (1995) dan Zaharah (2008) menyatakan bahawa daya penggerak perbuatan seseorang itu ialah jiwa. Jika keadaan jiwa itu melahirkan perbuatan yang baik, seperti perbuatan yang diterima baik oleh akal dan syarak, dinamakan akhlak yang baik. Sebaliknya, jika melahirkan perbuatan yang jahat, maka ia dinamakan akhlak yang buruk.  Menurut Ibn Miskawayh (1968), hal tersebut terbahagi kepada dua jenis. Satu bersifat tabii dan semula jadi seperti cepat marah, mudah menangis atau ketawa meskipun dengan sebab perkara yang kecil. Kedua situasi kejiwaan yang diperoleh oleh seseorang melalui kebiasaan dan disiplin diri secara konsisten akan  beransur berubah menjadi tabiat dan membentuk akhlak seseorang.