Akhlak Siri 8: Akhlak Adalah Set Kepercayaan

Akhlak Dalam Islam Siri 8

 

Akhlak menurut Ab. Halim dan Zarin (2002) adalah satu set kepercayaan, undang-undang dan sistem yang berkaitan dengan kelakuan atau tindakan manusia yang menentukan sesuatu perkara itu sama ada baik atau buruk, betul atau salah dalam konteks ketauhidan manusia kepada Allah S.W.T. Mengikut Mohd Nasir (2005), hal ini merujuk kepada suatu situasi yang terjana dalam diri seseorang. Situasi tersebut merupakan dimensi rohaniah yang sangat penting kerana  menjadi punca kepada semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Jika situasi tersebut memandu seseorang merealisasikan perbuatan yang baik seperti amanah, sabar, adil, berani dan sederhana, maka seseorang boleh dikatakan mempunyai akhlak yang baik. Sebaliknya, seseorang akan dilabel tidak berakhlak jika situasi tersebut merealisasikan perbuatan yang jahat seperti munafik, penakut, zalim, tidak sabar, melampaui batas dan seumpamanya.