Kolokium Pascasarjana

Fakulti Tamadun Islam bersama Universiti Islam Negeri Raden Fatah Palembang Indonesia

Seramai 30 peserta daripada UIN Raden Fatah Palembang beserta 30 orang daripada FTI UTM telah menyertai kolomium ini.

Program bertujuan berkongsi pengalaman dan pembentangan projek pelajar pascasarjana di antara kedua universiti

 

Program telah diadakan di Dewan Marbawi