Wasatiah Siri 1

WASATIYAH DARI LENSA SHEIKH WAHBAH AL-ZUHAYLI

Pengertian wasatiyah

Wasatiyah berasal dari perkataan wasat. Sungguhpun kalimah ini mempunyai beberapa makna, diantara pengertian wasat adalah yang terbaik dan paling adil. Inilah yang dimaksudkan dalam firman Allah taala:

Dan demikianlah Kami jadikan kamu (umat Nabi Muhammad) ummatan wasatan…” (Al-Baqarah: 143)

Pengertian wasatiyah yang tersebar luas pada hari ini adalah i’tidal dalam iktikad, pendirian, kelakuan, cara, muamalah dan akhlak.

Menurut Sheikh Wahbah Al-Zuhayli, pengertian ini dapat dimanifestasikan melalui cara-cara berikut:

  1. Tidak bersifat ghuluw (berlebihan) di dalam urusan agama.
  2. Tidak meremehkan atau mengabaikan hak Allah dan hak manusia.
  3. Tidak mengabaikan kerja dakwah iaitu menyeru manusia kepada agama Tauhid dengan berhikmah dan memberikan nasihat yang baik.
  4. Mengiktiraf kebebasan bagi manusia lain khususnya kebebasan beragama.
  5. Mensucikan diri dari hasad, benci dan permusuhan.
  6. Menyepadukan material dan rohani.
  7. Bermuamalah dengan manusia dengan cara yang baik.
  8. Tidak berlebihan dalam mencintai dunia.