Amanah, Bersih dan Jujur

  1. Melaksanakan dengan penuh ikhlas
  2. Tidak menyembunyikan sebarang maklumat penting
  3. Mengenepikan kepentingan sendiri untuk kepentingan umum
  4. Tidak dicemari amalan rasuah
  5. Tidak menggunakan pengaruh dan kedudukan untuk kepentingan diri