Ikhlas

Ikhlas

  • üTidak menunjuk-nunjuk kepada pegawai atasan
  • üTidak memilih tugas tertentu untuk dilaksanakan i.e. tugas yg ada hubungan kenaikan pangkat
  • üLaksanakan tugas tanpa mengira waktu

Elakkan

  • Kerja bersungguh bila pegawai lihat
  • Bertugas memilih tempat, masa atau orang
  • Kenakan syarat jika diberi tugas diluar waktu