Quwwah & Amanah

1.Beriltizam dengan Jamaah (antaranya : usrah, daurah, katibah, tamrin dll)

2.Mampu bermuamalah (engagement) dengan penuh kasih sayang dan adil.

3.Mampu berkomunikasi di semua peringkatdalam dan luar jamaah

4.Mampu memberi masa dan tumpuan kepada aktiviti dakwah 

5.Mampu memimpin organisasi sebagai sebuah jamaah dakwah, tarbiah & kebajikan

6.Mampu menterjemahkan siasah syar’iah dalam kepimpinan

7.Mempunyai ketegasan dalam mempertahankan prinsip-prinsip jamaah

8.Mempunyai kepakaran dan kompetensi dalam bidang-bidang yang diperlukan .