PENCAPAIAN SAINS DAN TEKNOLOGI PARA ILMUWAN ISLAM 38

Tokoh-tokoh Saintis Muslim dalam Bidang Farmasi

4.Al-Kindi (801-873M)

Al-Kindi telah menghasilkan buku-buku penting yang berkaitan dengan ubat-ubatan terutama tentang ubat sebatian dan campuran yang kompleks (Mohd Koharuddin bin Mohd Balwi, 2002: 36; Ismail Saad, et.al., 1992: 65).