PENCAPAIAN SAINS DAN TEKNOLOGI PARA ILMUWAN ISLAM 40

7) BIDANG BIOLOGI (BOTANI DAN ZOOLOGI)

Sarjana Islam juga telah memberikan sumbangan dalam bidang zoologi.  Antara tokoh-tokoh zoologi Muslim yang penting ialah:

  1. Al-Jahiz (m.d. 896M) yang telah mengarang kitab al-Hayawan, sebuah buku zoologi lengkap membincangkan tentang binatang, sifat-sifat binatang, penyakit-penyakit, dan cara penyembuhannya. Beliau juga mengkaji tidak kurang daripada 350 jenis binatang.
  2. Al-Kindi (801–873M) turut menyentuh tentang zoologi dalam beberapa tulisannya.
  3. Ibn Qutaibah (828 – 885M) telah mengarang kitab al-Akhbar yang berkaitan dengan zoologi.
  4. Ikhwan al-Safa turut serta dalam memperkembangkan bidang ini.
  5. Al-Asma’i (m.d. 783M) telah mengarang beberapa buah buku yang berkaitan dengan zoologi, antaranya Kitab al-Ibil, Kitab al-Khayl, dan kitab al-Wuhush.
  6. Al-Damiri (m.d. 1405M) telah mengarang kitab Hayat al-Hayawan yang berkaitan juga dengan zoologi (Rasid Muhamad, 1996: 205-208).