PENCAPAIAN SAINS DAN TEKNOLOGI PARA ILMUWAN ISLAM 42

8) BIDANG KEJURUTERAAN

Kejuruteraan tergolong dalam kumpulan sains gunaan yang dihubungkan dengan teori asas reka bentuk sesuatu hasil keluaran atau sesuatu yang boleh memberi khidmat kepada manusia.  Dengan kata lain, kejuruteraan adalah pemahaman sains tentang fenomena fizikal yang digunakan dalam teknologi dan proses merekabentuk teknologi tersebut dengan menggunakan kaedah yang paling efisyen.  Justeru itu, dua prinsip kejuruteraan Islam ialah:

  1. Kesetaraan (mizan): Prinsip ini membawa maksud bahawa tiap-tiap sesuatu berada di dalam kedudukan yang betul dalam sesebuah sistem.
  2. Keseimbangan (tawazun): Prinsip ini pula bermaksud bahawa sistem itu secara keseluruhannya diperlukan untuk mengekalkannya dalam kedudukan tersebut.