PENCAPAIAN SAINS DAN TEKNOLOGI PARA ILMUWAN ISLAM 44

Sumbangan Ilmuwan Muslim Dalam Bidang Kejuruteraan

Sungguhpun hasil-hasil karya teknologi kejuruteraan amat berkurangan jika dibandingkan dengan sumbangan saintis Muslim dalam bidang-bidang lain, terdapat beberapa karya kejuruteraan yang masih wujud untuk dianalisis oleh generasi terkemudian.  Antaranya ialah:

  1. Karya-karya Banu Musa pada abad ke-9M seperti Kitab al-Hiyal (Kitab Pengetahuan Peranti Mekanik) yang menjelaskan tentang mesin roda pengangkut air serta mesin untuk mengisar jagung dan bijirin yang lain.
  2. Al-Maqdisi (m.d. 1000M/390H) yang menerangkan tentang mesin roda air di sepanjang Sungai Ahwaz, Iran.
  3. Al-Idrisi (1099–1165M) di Toledo, Sepanyol menulis sebuah makalah pada tahun 1154M/584H tentang kejuruteraan mesin roda air yang digunakan untuk mengangkut air dari Sungai Tagus untuk dibekalkan ke Toledo.
  4. Taqiyyudin, jurutera Muslim pada abad ke-12M telah menulis dan menghasilkan mesin pengangkut air yang dikenal sebagai syaduf, saqiya, dan naura. Mesin-mesin tersebut digerakkan dengan tenaga binatang dan kuasa air (hidro).
  5. Al-Jazari (1136–1206M) pada abad ke-13M telah menghasilkan mesin pemancut cairan yang boleh mengubah jet pancutannya secara automatik.
  6. Al-Himyari seorang jurutera Muslim dari Sepanyol menulis buku kejuruteraan yang berjudul Kitab al-Rawd al-Mi’tar pada tahun 1262M/661H. Buku tersebut menjelaskan tentang kincir angina yang digunakan sebagai mesin penggiling gula dan tepung.
  7. Penciptaan jam telah diusahakan oleh sebilangan jurutera Muslim seperti Ibn al-Haytham (m.d. 1039M), al-Zarqali (1029–1087M) di Sepanyol, al-Khazini (m.d. 960M), dan Muhammad al-Sa’ati (Fadzlullah Shuib, 2007: 40-42).