PENCAPAIAN SAINS DAN TEKNOLOGI PARA ILMUWAN ISLAM 46

Sumbangan Dunia Islam Terhadap Muzik

Dunia Islam telah melahirkan ramai ilmuwan yang memberi pelbagai sumbangan dalam bidang muzik.  Antara ilmuwan muzik dalam tamadun Islam ialah al-Kindi, Yunus Khatib, Ibn Sina, Ali al-Isfahani, al-Mas’udi, dan al-Farabi:

 

  1. Al-Kindi (801-873M)

Nama sebenar beliau ialah Abu Yusuf Yaqub Ishaq dan berasal dari suku Kindah (Sharif 1994:11). Al-Kindi adalah penulis Arab yang paling awal menulis tentang muzik dan juga ahli muzik tersohor di kalangan orang Islam (Atiyeh 1996:143). Beliau banyak menulis karya tentang muzik dan sebahagian besarnya diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa Eropah.  Antara karya beliau ialah Kepentingan Pengetahuan Muzik (The Essentials of Knowledge in Music), Ilmu Melodi (On The Melodies), dan Buku Penting Pengarang Melodi (The Necessary Book In The Composition of Melodies) (Mohd Shauki 1994: 18).