PENCAPAIAN SAINS DAN TEKNOLOGI PARA ILMUWAN ISLAM 47

Sumbangan Dunia Islam Terhadap Muzik

ii) Yunus Khatib/al-Mughanni

Nama lengkap beliau ialah Yunus bin Sulaiman bin Kurd bin Shahiyar Abu Sulaiman. Beliau terkenal sebagai penulis, pemuzik, penggubah koleksi lagu-lagu nyanyian, dan penulis lirik lagu sehingga digelar al-Khatib. Pada zaman Khalifah al-Walid bin Yazid, beliau telah diundang ke istana di Damsyik untuk memainkan muzik dan mendapat penghormatan yang tinggi daripada pihak kerajaan. Beliau juga telah menghasilkan beberapa buah karya dalam bidang seni muzik.  Antaranya ialah Kitab Mujarrad Yunus, Kitab al-Qiyan, dan Kitab al-Nagham (melodi) (Mahyudin, 1989:158).