PENCAPAIAN SAINS DAN TEKNOLOGI PARA ILMUWAN ISLAM 49

Sumbangan Dunia Islam Terhadap Muzik

4.Ali al-Isfahani (897-967M)

Nama penuh beliau ialah Abu al-Faraj Ali Ibn al-Husain Ibn Muhammad al-Quraishi. Beliau dilahirkan di Isfahan dan menuntut ilmu di Baghdad. Karya beliau yang paling terkenal tentang muzik ialah Kitab al-Aghani (Book of Songs), Kitab al-Qiya (Book of Singing Girls), Kitab al-Ima al-Shawair (Book of Females Slare Poets), Kitab Mujarrad al-Aghani (Book of Choice Songs), Kitab Ghilman al-Mughanniyyin (Book of Slare Singers), dan Kitab Akhbar Jahzal al-Barmaki (Book of Stones of Jahza al-Barmaki).