PENCAPAIAN SAINS DAN TEKNOLOGI PARA ILMUWAN ISLAM 56

KESIMPULAN

 

Selain daripada bidang-bidang yang disebutkan di atas, umat Islam ternyata turut memberikan sumbangan yang cukup bermakna dalam pelbagai bidang keilmuan.  Apa yang dinyatakan di atas adalah cebisan daripada contoh-contoh pencapaian umat Islam dalam pelbagai bidang ilmu khasnya sains dan teknologi (Fadzlullah Shuib, 2007: 42-44; Rasid Muhamad, 1996: 208).