Tamadun India (42)

  • Kemunculan Islam di India telah melahirkan satu corak ketamadunan bercorak agama yang baru di India.
  • Meskipun ajaran ini tidak diiktiraf oleh Islam, konsep-konsep seperti monotisme, syahid, tidak menyembah patung memperlihatkan adaptasi unsur-unsur keislaman yang nyata.