Konsep Bantuan Allah 2

Kedua:

Memelihara akhlak

إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق


“Sesungguhnya Aku diutus utk menyempurnakan akhlak mulia”.


Walaupun
siksaan, cacian, pembunuhan, perampasan & pengusiran yang dilakukan oleh musyrik di Mekkah – amanah tetap ditunaikan (minta Ali sampaikan) padahal mereka orang musyrik.

  • Nabi saw ambil susu dari Ummu Ma’bad meminta pemilik susu tersebut utk meminumnya terlebih dahulu, lalu diikuti oleh Abu Bakar kemudian beliau yang terakhir.
  • Di Madinah menjadi tetamu Abu Ayyub al-anshari – menjaga etika ketika berada di rumah.
  • Dilakukan persaudaraan muhajirin & anshar, dengan sifat itsar. Saad bin Ar-Rabi memberikan pilihan kepada Abdurrahman bin Auf utk mengambil rumah yang terbaik, kebun yang terbaik & isteri yang tercantik yang dimiliki olehnya, namun beliau tetap menjaga kehormatannya.