Konsep Bantuan Allah

Konsep Bantuan Allah

Prof. Dr. Muhammad Badi’, Mursyid Am Ikhwanul Muslimin dalam tulisannya: Strategi Hijrah antara Sebab Kauniyah (ketetapan taqdir) dan Inayah Robbaniyah Allah Swt

Pertama:
Menggunakan sebab dan akibat & mengoptimakan berbagai potensi.

Dalam Peristiwa hijrah:

  • Optima sumber daya manusia yang kompeten dari kalangan sahabat terbaik; menjadi teman – Abu Bakar As-Shiddiq – memiliki peribadi & azimah yang kuat, ilmu yang tajam, sumbangan banyak, pengorbanan,  akhlak sopan & lembut kepada Rasulullah saw.

  • Optimakan peranan sahabat yang memiliki keberanian Ali menggantikan tempat tidur (risiko besar), seorang amanah
  • Optimakan peranan pemuda Abdulllah bin Abu Bakar utk dapatkan berita
  • Optimakan peranan pembantu – Amir bin Fahirah
  • Optimakan peranan wanita – Asma binti Abu Bakar
  • Optimakan peranan non muslim karena pengalaman & amanahnya; Abdullah bin Uraiqith Al-Laitsi
  • Optimakan unsur waktu – keluar tengah hari – orang rehat, malam – orang tidur, keluar selepas 3 hari dalm gua (waktu tenang)
  • Optimakan unsur tempat gua tsur hala ke Yaman, dari arah selatan kota Mekkah bukan dari arah utara
  • Optimakan kendaraan atau binatang dgn memiliki dua ekor unta yang kuat & gagah serta kambing menghapuskan bekas tapak kaki
  • Perhatian terhadap kesihatan sediakan makanan yang panas & fresh yang dibawa oleh Asma Abu Bakar setiap hari ke Gua Tsur, & susu kambing Ummu Ma’bad