International Conference on Research in Islamic Education and Arabic Language 2015 at Florida Norte Madrid Spain

tajuk ajmain peserta seminar invited speaker

International Conference on Research in Islamic Education and Arabic Language 2015 at Florida Norte Madrid Spain

Seminar International Conference on Research in Islamic Education and Arabic Language 2015 at Florida Norte Madrid Spain

 

 

 

buku program spain

Kolokium Pascasarjana

Fakulti Tamadun Islam bersama Universiti Islam Negeri Raden Fatah Palembang Indonesia

Seramai 30 peserta daripada UIN Raden Fatah Palembang beserta 30 orang daripada FTI UTM telah menyertai kolomium ini.

Program bertujuan berkongsi pengalaman dan pembentangan projek pelajar pascasarjana di antara kedua universiti

 

Program telah diadakan di Dewan Marbawi

Seminar Pembentangan Draf Proposalan

Pagi ini telah diadakan seminar pembentangan pelajar

Tempat: Dewan Marbawi FTI

Pelajar Sarjana : Siti Aishah telah membuat pembentangan

Komen : latarbelakang masalah perlu diperbaiki