Undergraduate Final Year Projects

 1. Tham Boon Joo, Algoritma Komputer Untuk Menentukan Paras Air Daripada Ramalan Ketinggian Pasang Surut, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (1998)
 2. Noraida bte. Anorbek, Rekabentuk Hidraulik Kerja-Kerja Pembaikan Sungai dan Saliran Bandar,  Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (1998)
 3. Mohd Shariman bin Mohd Shariff, Rekabentuk Saluran Yang Selamat Untuk Pengorekan Di Kawasan Selat, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (1999)
 4. Lidang Anak Disen, Prosedur bagi Merekabentuk Struktur Hidraulik Pantai, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (1999)
 5. Dayang Noriza bt Awang Abdul Wahid, Ramalan Pasang Surut bagi Kawasan Pantai Di Malaysia, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (1999)
 6. Suraphorn Phongsawat, Prosedur Rekabentuk Untuk Struktur Hidraulik Pantai, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (1999)
 7. Gan Ming Ong, Permodelan Hidraulik Dalam Rekabentuk Jambatan: Kegunaan HEC-RAS, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (1999)
 8. Rudy Lim Lai Huat, Sintesis Kajian Hidraulik Pantai Menggunakan Model Komputer, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (1999)
 9. Ramendran Loganathan, Pengurusan dan Analisis Data Ombak, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (1999)
 10. Rowena Malini a/p Thangaveloo, Kerokan di Sekeliling Dua Tiang Sambut Jambatan yang Berbentuk Silinder, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (1999)
 11. Sathiyawathy Nadarajah, Kajian Makmal Mengenai Kerokan di Sekitar Sebatang Tiang Sambut Jambatan Yang Bersilinder, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (1999)
 12. Cheah Shern Kee, Permodelan Hidraulik Untuk Merekabentuk Tiang Jambatan: Penggunaan HEC-RAS, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (1999)
 13. Abdul Najib Abdullah, Pengurusan Data Pantai, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (1999)
 14. Lee Bee Ean, Perubahan Garis Pantai Berlumpur Yang Terdedah, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (1999)
 15. Vishnu Vartan A/L P. Marimutoo, Kajian Terhadap Sifat-Sifat Sedimen Berjelekit Di Pantai Punggor, Pontian, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (2000)
 16. Fu Yee Woei, Kajian Terhadap Kelakuan Struktur Alur Limpah Dengan Kaedah Permodelan Fizikal, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (2000)
 17. Philip Lee, Rekabentuk Struktur Revetment bagi Kerja-kerja Perlindungan Tebing Sungai. Kajian Kes: Sungai Danga, Johor Bahru, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (2000)
 18. Mohd Amir bin Mat, Rekabentuk Struktur Revetment bagi Kerja-kerja Perlindungan Tebing Sungai. Kajian Kes: Sungai Skudai, Johor, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (2001)
 19. Mohd Azli bin Koming, Kajian Kerokan Di Sekitar Tiang Berkumpulan Kajian Kes: Empat Batang Tiang, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (2001)
 20. Mohd Azri bin Mohd Zain, Kajian Kerokan Di Sekitar Tiang Berkumpulan Kajian Kes: Tiga Batang Tiang, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (2001)
 21. Tay Chee Wee, Pembaikan dan Modifikasi Terhadap Cadangan Rekabentuk Alur Pembaikan dan Modifikasi Terhadap Cadangan Rekabentuk Alur, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (2001)
 22. Lau Guan Eng, Kajian Kemungkinan Menjana Kuasa Menggunakan Tenaga Ombak dan Air Pasang Surut di Malaysia, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (2002)
 23. Chan Hooi San, Kajian Kerukan di Hilir Alur Limpah Jenis Lompatan Ski, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (2002)
 24. How Yoke Teng, Kajian Kerukan di Hilir Alur Limpah Jenis Lompatan Ski, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (2002)
 25. Mohd Shukor bin Fadzil, Kajian Kesan Penyerakan Sedimen Daripada Aktiviti Membuang Pasir dan Lumpur, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (2003)
 26. Norazizi bin Aziz, Kajian Kesan Penyerakan Sedimen Daripada Aktiviti Membuang Pasir dan Lumpur, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (2003)
 27. Mohd Ruswadi bin Salleh, Kajian Keberkesanan Perangkap Sampah, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (2003)
 28. Mohd Rahimi bin SahdanKajian Keberkesanan Perangkap Sampah , Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (2003)
 29. SV Kalaiselvam s/o Velayudin, Flood Mitigation in Kuala Lumpur Through Implementation of SMART Tunnel, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (2004)
 30. Ng Khai Hoong, Effects of SMART Tunnel on Flood Flow With ‘MIKE 11’ Application, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (2004)
 31. Nor Fahmi bin Abdul Rahman, Kajian Pengawalan Banjir Menggunakan On-site Detention di Kawasan Tadahan Sg. Gisir, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (2004)
 32. Norhisham bin Sokiman, Kajian Banjir Kilat di Kawasan Tadahan Sg Melana, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (2004)
 33. Nasaruddin bin Mohd Darwis, Keberkesanan Kolam Tahanan Sebagai Struktur Pengawalan Banjir, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (2005)
 34. Loh Yee Teng, Sediment Transport Analysis of Skudai River, Johore Using HEC-RAS, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (2005)
 35. Chua Ming Hua, Simulation of the Straits of Johor Using a Hydrodynamic Model: Surface Water Modelling System (SMS 8.1), Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (2005)
 36. Ammar bin Mohd Rashid, An Analysis of the Water Surface Profile for Sungai Skudai, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (2005)
 37.  Saiful Lizan bin Mohd Lajis, Kajian Perbandingan Kaedah Konvensional dan Manual Saliran Mesra Alam Malaysia: Keberkesanan ‘On-site Detention’ di Dalam Mengawal Banjir Kilat,Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (2005)
 38. Azreen Rose Aslie, Computer Application in Hydraulic Structure Design (Assessment of a Culvert Design in UTM Using Computer Simulation and Manual Calculation), Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (2005)
 39. Hanasha binti Ismail, Kajian Perbandingan Kaedah Konvensional dan Manual Saliran Mesra Alam Malaysia: Keberkesanan ‘On-site Detention’ di Dalam Mengawal Banjir Kilat, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (2005)
 40. Amri bin Daud, Penilaian Kesesuaian MIDUSS 98 Sebagai Praktik Alternatif Dalam Pengurusan Air Ribut di Malaysia, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam, 2005.
 41. Loretta anak Nihol, Application of SMS 8.1 for Sediment Transport Modelling at Sg. Skudai, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (2005)
 42. Lee Yong Khai, Evaluation of Flood Mitigation Measures in Klang Valley,Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (2006)
 43. Mohammed Razzawandey bin Abdul Razak, Kajian Potensi Menggunakan Sumber Tenaga Yang Boleh Diperbaharui di Malaysia, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (2006)
 44. Yap Kim Own, Sediment Transport Analysis of Danga River, Johore Using HEC-RAS, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (2006)
 45. Wong Chui Ching, The Effectiveness of Geotube System to Control Muddy Coast Erosion, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (2006)
 46. Ng Hak JengDevelopment of a Flood Forecasting Hydrological Model for Sg. Johor, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (2007)
 47. Chong Chew Hoong, Development of a Hydrological Model for Sungai Kelantan, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (2007)
 48. Ang Zhili, Development of a Flood Forecasting System for Sg. Johor, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (2007)
 49. Lee Jin Ming, Development of a Water Level Forecasting System for Sg. Kelantan, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (2007)
 50. Mohd Nizar Mansor, Kajian Arus Tempur di Pantai Timur Johor, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (2007)
 51. Mohd Ridzuan bin A Rahim, Kajian Keberkesanan Perlindungan Dasar Pada Struktur Kawalan Hakisan Pantai, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (2010)
 52. Wan Mohd Zakirin bin Wan Ismail, Kestabilan Struktur Pemecah Ombak Tenggelam Jenis Poros, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (2010)