Administrative

 1. 1 Jan 2011-December 2013 Appointment as Head of Computer Lab, Sciece Faculty
 2. 1 Jan 203-Dec 2013-Pengerusi Jawatankuasa Teknologi Maklumat
 3. 29 Oct 2013-31 Dec 2014-Ahli Jawatankuasa Penilai Teknikal Fakulti Sains.
 4. 1 Jan 2012-31 Dec 2012-AJK OSHE
 5. 25 Jan 2010-31 Dec 2011-AJK Seminar dan Bengkel
 6. 1 Jan 2010-31 Dec 2011-AJK Forum Matematik
 7. 1 Jan 2013-30 Jun 2013-AJK OSHE
 8. 24 Jun 2010-31 Dec 2011 AJK Pengajian Siswazah
 9. 1 Jan 2010- Kini Penasihat Akademik
 10. 1 Jan 2010-31 Dec 2011 AJK Projek Sarjana Muda
 11. 26 Aug 2013-31 Dec. 2013-AJK Teknikal Komputer Pelayan (SERVER) dan Rangkaian (Networking)
Skip to toolbar