+6075535542 arif@cheme.utm.my
Select Page

Pembukaan Biasiswa MyBrainSc 2017

Sukacita dimaklumkan bahawa pihak Kementerian Pengajan tinggi telah membuka permohonan untuk skim biasiswa MyBrainSc bermula 1.3.2017-31.3.2017. Biasiswa MyBrainSc ini terbuka kepada seluruh warganegara Malaysia yang sedang atau akan mengikuti pengajian di peringkat...