+6075535542 arif@cheme.utm.my
Select Page

Sukacita dimaklumkan bahawa pihak Kementerian Pengajan tinggi telah membuka permohonan untuk skim biasiswa MyBrainSc bermula 1.3.2017-31.3.2017.

Biasiswa MyBrainSc ini terbuka kepada seluruh warganegara Malaysia yang sedang atau akan mengikuti pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Muda dan Pasca Ijazah Khas secara sepenuh masa dalam bidang sains tulen iaitu Fizik, Kimia, Biologi dan Matematik di Universiti Awam (UA).

Untuk maklumat lanjut berkenaan biasiswa ini, sila klik pada link ini:
https://biasiswa.mohe.gov.my/MyBrainSc/

Sebarang pertanyaan boleh hubungi Unit biasiswa KPT seperti yang tercatat pada link ini:
https://biasiswa.mohe.gov.my/MyBrainSc/contact.php