Bengkel Penyediaan Buku Bacaan Awam IFE

Diadakan pada 21 & 22 November 2019 @ Amansari Hotel Desaru. Bengkel yang dianjurkan oleh IFE ini bertujuan untuk  merangka dan menghasilkan buku berkataitan ‘Tenaga & Keselamatan’ yang lebih santai untuk bacaan umum. Perkongsian ilmu oleh fasilitator telah memberikan imput dan pendedahan baharu untuk menghasilkan buku umum yg popular.

KONVENSYEN PENTADBIR 2019

Konvensyen Pentadbir 2019 @ KSL Hotel, Johor Bahru pada 2 & 3 Oktober 2019, merupakan platform kepada Pegawai Tadbir & Iktisas di Malaysia untuk berkongsi idea, pengalaman dan amalan terbaik dalam pengurusan dan pentadbiran sesebuah institusi.