Mesyuarat Bil 01 Program CRG 20.0 telah diadakan seperti ketetapan di bawah:

 
Prof. Madya Dr. Izni Syahrizal bin Ibrahim
Director
Forensic Engineering Centre, Universiti Teknologi Malaysia

Prof. Dr. Fauziah binti Ahmad

Jabatan Kejuruteraan Awam, Fakulti Kejuruteraan, Universiti Sains Malaysia

Prof. Madya Dr. Rohayu binti Che Omar
Jabatan Kejuruteraan Auwam
Kolej Kejuruteraan, Universiti Tenaga Nasional

Dr. Alida binti Abdullah
Fakulti Kejuruteraan Teknologi, Uniuersiti Malaysia Perlis

Prof. Madya Dr. Yusof bin Ahmad
Forensic Engineering Centre, Universiti Teknologi Malaysia

Ir. Dr. Rini Asnida binti Abdullah
Ts. Mohd Nur Asmawisham bin Alel
Sekolah Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan, Universiti Teknologi Malaysia

Tarikh: 3 Februari 2020 (Isnin)
Masa: 10.00 pagi
Tempat: Bilik Mesyuarat BA-3-095, Admin Building (BA), Tingkat 3, Universiti Tenaga Nasional (UNITEN), Kampus Putrajaya, Jalan IKRAM-UNITEN 43000 Kajang, Selangor


#meeting
#crgutm
#ska