Undergraduate Final Year Projects

Year Name Status Title Type Roles
2014 Muhamad Fikri
Bin Ismail
Ongoing Cattle Monitoring System Project Main
Supervisor
 2014 Muhammad
Zakwan Bin
Zainundin
 Ongoing Development of Routing
Protocol Wireless Sensor
Network for Cattle Monitoring System
 Research  Main
Supervisor
2011 Nor Amira bt Nor
Azhan
Graduated
2012
Sistem penyembunyian
teks rahsia menggunakan
email
Research Main
Supervisor
2011 Muhammad
Firdaus Kader
Graduated
2012
Sistem Penggunaan
Smart Card Pada Sekolah
Kurang Upaya
Project Main
Supervisor
2011 Norhisyam b
Abas
Graduated
2012
Sistem Pemantauan
Pekerja Berasaskan Web
Project Main
Supervisor
2011 Ahmad Fuad b
Rashid
Graduated
2012
Sistem Pemantauan
Tangki Air Menggunakan
Teknologi Sensor
Project Main
Supervisor
2011 Mohammad
Saiful Adli
Graduated
2012
Sistem Pengurusan
Sekolah Kurang Upaya
Project Main
Supervisor
2011 Mohd Zaki
Yahaya
Graduated
2012
Sistem Pengurusan Ubat
Farmasi Menggunakan
Android
Project Main
Supervisor
2011 Muhd Farid
Ahmad Nasir
Graduated
2012
Sistem Pengurusan
Maklumat Tentera
Berasaskan Web
Project Main
Supervisor
2011 Yanti Munirah
Josoh
Graduated
2012
Teknik Penyamaran
Honeypot
Research Main
Supervisor
2010 Siti Umairah bt
Ibrahim
Graduated
2011
Honeyport untuk pelbagai
platform
Research Main
Supervisor
2010 Nurul Hafizah
Sebaweh
Graduated
2011
Honeypot Firewall Research Main
Supervisor
2010 Mohammad
Syazwan b Mohd
Taib
Graduated
2011
Sistem Penempahan
Teksi Menggunakan GPS
Project Main
Supervisor
2010 Mohammad Ilyas
b Nazaria
Graduated
2011
Sistem Pengurusan Bas
Menggunakan GPS
Project Main
Supervisor
2009 Norsyahida Binti
Ghazali
Graduated
2010
Sistem Kedatangan Staf
Menggunakan Teknologi
RFID
Project Main
Supervisor
2009 Nurul Liana Binti
Ali
Graduated
2010
Sistem Penempahan
Makanan Menggunakan
Teknologi SMS
Project Main
Supervisor
2009 Soleha Binti
Salleh
Graduated
2010
Sistem Top Up
Menggunakan Teknologi
SMS
Project Main
Supervisor
2009 Akil Abdul Raoff Graduated
2010
Sistem Pengurusan
Sekolah Bersepadu
Menggunakan Teknologi
SMS
Project Main
Supervisor
2009 Mohd Fitri Aziz
Mohd Alias
Graduated
2010
Sistem e-Flier
Berteknologi Barkod
Project Main
Supervisor
2009 Muhammad
Zahid Mat Yusof
Graduated
2010
Sistem Tempahan Teksi
Menggunakan Teknologi
Sistem Kedudukan
Sejagat
Project Main
Supervisor
2009 Muhamad Annis
Zainodin
Graduated
2010
Kajian mengenai
kelemahan pangkalan
data Oracle melalui utiliti
Listener
Project Main
Supervisor
2008 Law Chee Sin Graduated
2009
Sistem Pembelian Tiket
Bas Ekspress Secara
Online dan Penggunaan
Teknologi SMS
Project Main
Supervisor
2008 Tan Ik Suan Graduated
2009
Penggunaan Teknologi
RFID Dalam Sistem
Inventori Peralatan
Komputer
Project Main
Supervisor
2008 Lim Song Yuan Graduated
2009
Sistem Penghantaran
Mesej Pengumuman
Berasaskan Web dab
Teknologi SMS
Project Main
Supervisor
2008 Loo Lip Seng Graduated
2009
Pembangunan Sistem
Pembayaran Bil Utiliti
Secara Online Bangking
dengan Menggunakan
Teknologi SMS
Project Main
Supervisor
2008 Wan Marfazila
Binti Wan
Mahmud
Graduated
2009
Sistem Penjadualan
Pemandu UTM
Menggunakan RFID dan
SMS
Project Main
Supervisor
2008 Syed Hanafie
Syed Ahmad
Graduated
2009
Sistem Inventori ICT
Jabatan Komputer dan
Sistem Maklumat
Project Main
Supervisor
2006 Lim Jann Han Graduated
2007
Pembangunan
Antaramuka Admin
Berasaskan Web Bagi
Pelayan Asterisk SIP
Project Main
Supervisor
2006 Lee Chuw Fan Graduated
2007
Pembangunan Pelayan
Proxy SIP untuk
Komunikasi Berbilang
Pelanggan
Project Main
Supervisor
2006 Mu’ammar
Sirajudin
Graduated
2007
Sistem Hebahan
Makluman Menggunakan
Protokol SIP
Project Main
Supervisor
2006 Mohammed Bin
Mohd Hasni
Graduated
2007
Sistem Pesanan Mesej
Internet Mobil SIP
(MSIM)
Project Main
Supervisor
2005 Muhammad
Heikal Bin
Othman
Graduated
2006
Sistem Penyembunyian
Pelbagai Format Data
Menggunakan Teknik
Steganografi
Project Main
Supervisor
2005 Muhibbudin Bin
Abdullah
Graduated
2006
Sistem Bantuan Doktor
Di HUSM Kubang
Kerian Menggunakan
PDA
Project Main
Supervisor
2005 Nor Shaliza Bt
Mohd Basarudin
Graduated
2006
Perolehan Ubat-ubatan di
Farmasi Berasaskan Web
Dengan Menggunakan
PDA
Project Main
Supervisor
2005 Nurul Faiz Binti
Md Jamil
Graduated
2006
Sistem Pengiraan Markah
Menggunakan Teknik
Pengesahan Penyulitan
Bagi Latihan Praktik
FSKSM
Project Main
Supervisor
2005 Yazid Bin Jaafar Graduated
2006
E-LP: Sistem
Permohonan Organisasi
Latihan Praktik
Berasaskan Web dan
Makluman Melalui SMS
Project Main
Supervisor
2005 Yogasanthi A/P
V. Umapathi
Graduated
2006
Kuala Lumpur Path
Finding System Using
PDA for Public Transport
Project Main
Supervisor
2005 Is1mail Bin
Ahmedy
Graduated
2006
Penggunaan Teknik
Watermarking Dalam
Aplikasi Muat Turun
Wallpaper Secara
Berbayar Bagi Telefon
Bombit Menggunakan
Teknologi GPRS
Project Main
Supervisor
2004 Lim Shen Long Graduated
2005
Prototaip Sistem
Penempahan Buku
Berasaskan Servis Web
Project Main
Supervisor
2004 Muthanna Bin
Saari
Graduated
2005
Implementasi Algoritma
Penghalaan AODV dan
MAODV Dalam Sistem
Komunikasi dan
Pengiklanan di PC Fair
Project Main
Supervisor
2004 Nazratul Ain Bt
Abdul Kahar
Graduated
2005
Sistem Pantauan
Rangkaian di Pusat ICT
Project Main
Supervisor
2004 Ng Kam Swee Graduated
2005
Sistem Maklumat Bursa
Saham Tanpa Wayar
Project Main
Supervisor
2004 Siew Lai Seon Graduated
2005
Simulasi Pengiraan
Jumlah Bil Utiliti
Menggunakan Teknologi
Tanpa Wayar
Project Main
Supervisor
2004 Sumarni Bt
Siramang
Graduated
2005
Sistem Pembelajaran
Kanak-kanak Kurang
Upaya Pra Sekolah
Berasaskan VXML
Project Main
Supervisor
2004 Tan En Yu Graduated
2005
Tools For Real-Time
Virtual Lecture Using
Video Conferencing
Technology For Student
FSKSM
Project Main
Supervisor
2004 Tan Kok Mang Graduated
2005
Sistem Penapisan
Maklumat Pelbagai
Sistem
Project Main
Supervisor
2004 Tan Loo Toon Graduated
2005
Sistem Pengurusan
Penjualan Kereta
Berasaskan Perkhidmatan
Web
Project Main
Supervisor
2004 Wan Jon Yew Graduated
2005
Sistem Menganalisa Web
Menggunakan Teknologi
Clickstream
Project Main
Supervisor
2004 Norliza Binti
Abdullah
Graduated
2005
Sistem Peminjaman dan
Pemulangan Alatan PSM
Project Main
Supervisor
2004 Norizan Bin
Shafiee
Graduated
2005
Pembangunan Aplikasi
AP dalam Persekitaran
WiFi
Project Main
Supervisor