Monthly Archives: August 2019

Adab

Kamarul Azmi Jasmi 09/16/15 Perkataan adab daripada kalimah bahasa Arab, iaitu Ta’dib. Kalimah ini pula berasal daripada dua kata akar, iaitu (أَدُبَ يَأْدُبُ أَدَبًا)  yang bererti santun, beradab, dan sopan. Sedangkan kata akar yang lain pula ialah (أَدَبَ يَأْدِبُ أُدْبًا)  atau(آدَبَ يُؤَادِبُ … Continue reading

Posted in A | Comments Off on Adab

Agama

Burhanudin Jalal, 09/16/15 Al-din digunakan sebagai suatu istilah yang mencakupi seluruh aspek kehidupan umat, manusia di dunia dan akhirat. Menurut Al-Mawdudi (1991), agama ialah istilah yang mencakupi seluruh aspek kehidupan umat, manusia di dunia dan akhirat yang boleh dilihat dalam tiga … Continue reading

Posted in A | Comments Off on Agama