Classes

Sesi 2013/2014

 1. SSCE 1793 – Persamaan Terbitan, peringkat sarjana muda.

Sesi 2012/2013

 1. SSCE 2193 – Statistik Kejuruteraan, peringkat sarjana muda.

Sesi 2011/2012

 1. SSCE 1793 – Persamaan Terbitan, peringkat sarjana muda.

Sesi 2007/2008

 1. SSE 1793 – Persamaan Terbitan, peringkat sarjana muda.

Sesi 2006/2007

 1. SSE 2193 – Statistik Kejuruteraan, peringkat sarjana muda.
 2. SSH 2193 – Statistik Kejuruteraan, peringkat sarjana muda.

Sesi 2005/2006

 1. SSM 3763 – Statistik Kejuruteraan, peringkat sarjana muda.
 2. SSH 1013 – Matematik Perantaraan, peringkat sarjana muda.

Sesi 2004/2005

 1. SSM 2543 – Persamaan Terbitan,peringkat sarjana muda.
 2. SSM 2312 – Kaedah Komputer, peringkat sarjana muda.
 3. SSM 3763 – Statistik Kejuruteraan, peringkat sarjana muda.

Sesi 2003/2004

 1. SSM 2532 – Persamaan Terbitan (sem. Mei), peringkat sarjana muda.
 2. SSM 2543 – Persamaan Terbitan,peringkat sarjana muda.
 3. SSM 1203 – Kalkulus, peringkat sarjana muda.

Sesi 2002/2003

 1. SSM 2083 – Matematik Kejuruteraan, peringkat sarjana muda.
 2. SSM 1103 – Matematik Asas, peringkat sarjana muda.

Sesi 2001/2002

 1. SSM 2543 – Persamaan Terbitan, peringkat sarjana muda.