PENILAIAN PRESTASI (eLNPT) TAHUN 2018

Sukacita dimaklumkan bahawa penilaian prestasi staf bukan akademik (eLNPT) tidak lagi menggunakan Sistem UTMHR tetapi staf boleh mengakses eLNPT melalui Portal UTM.
Kaedah:
1. Masukkan alamat Portal UTM https://my.utm.my/
2. Masukkan ACID ID staf untuk login masuk
SS MYUTM.png
3. Pada Dashboard Portal UTM, di bawah menu SISTEM UTM, klik menu Sumber Manusia (di sebelah kiri paparan)
SS Portal .png
4. PYD akan dibawa ke laman yang memaparkan pilihan Sistem Kegiatan & Sumbangan dan Sistem LNPT.
Screenshot 2018-12-02 19.24.43.png

 

5. PYD boleh masukkan maklumat berkaitan aktiviti di bawah modul Sistem Kegiatan & Sumbangan. Bagi pengisian KAI dan penghantaran eLNPT, PYD perlu masuk ke modul Sistem LNPT.
Maklumat berikut boleh dirujuk dalam Google Drive yang dikongsikan:-
Sekian, untuk makluman dan tindakan semua PYD selanjutnya. Sebarang permasalahan boleh diajukan kepada Urus setia eLNPT di elnpt@utm.my.
Terima kasih.