Dinamika Malaysia

malaysia_640Kursus ini adalah mengenai kemajuan dan perkembangan negara Malaysia dalam konteks pembangunan sosial, politik dan ekonomi.

Perbincangan dalam kursus ini merangkumi pelbagai disiplin ilmu sains sosial, yang meliputi ilmu sosiologi, sains politik, sejarah, hubungan antarabangsa dan isu-isu global.

Perbincangan juga menyentuh isu-isu dan cabaran yang dihadapi oleh masyarakat Malaysia pelbagai kaum dalam usaha mewujudkan negara maju dan membentuk masyarakat yang harmoni berdasarkan acuan Malaysia.