Current Semester

 

MPT1233
ORGANISASI DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
FRIDAY ( C14 420 )
SPPM1702
REKA BENTUK PERISIAN MULTIMEDIA
ISNIN ( C14 227 )