Books and Book Chapters

AUTOCAD for Engineers
Authors: Jamaludin Mohd Taib, Khairul Anwar Hanafiah
 
    * 2012
    * ISBN 978-983-52-0806-5
    * 249 pages
    * RM 50.00
    * Subject Mechanical Engineering
Panduan Asas Lukisan Kejuruteraan Edisi Kedua
Pengarang: Mohd Fadzil Daud, Khairul Anwar Hanafiah
 
    * 2005
    * ISBN 983-52-0381-4
    * 156 muka surat
    * RM 25.00
    * Bidang Kejuruteraan Mekanikal
Lukisan Kejuruteraan Berbantu Komputer Edisi Kedua
Pengarang: Khairul Anwar Hanafiah
 
    * 2006
    * ISBN 983-52-0403-9
    * 420 muka surat
    * RM 50.00
    * Bidang Kejuruteraan Mekanikal
    * Fail untuk dimuat turun
Reka Bentuk Berbantu Komputer: Asas Pemodelan
Pengarang: Jamaluddin Mohd Taib, Khairul Anwar Hanafiah, Mohd Fadzil Daud
 
    * 2006
    * ISBN 983-52-0408-X
    * 197 muka surat
    * RM 30.00
    * Bidang Kejuruteraan Mekanikal
    * Fail untuk dimuat turun