Technical Reports and Other Publications

Thesis

 1. Kherun Nita Ali (2004). Towards an Online Knowledge Management System for Reactive Maintenance Projects. Ph.D.  Thesis. University of Salford, UK.
 2. Kherun Nita Ali (2000). : Information Technology Tools for Knowledge Management in Minor Construction Projects in UK : Development Process and Evaluation. M.Sc. Thesis. University of Salford, UK.
 3. Kherun Nita Ali (1997). Kajian Kaedah Penyemakan Kuantiti bagi Item-item di dalam Senarai Bahan. Undergraduate Thesis. UniversitiTeknologi Malaysia

 

Encyclopedia

 1. Kherun Nita Ali (1999). Kata masukan: Kaedah Pengukuran Piawai. Ensiklopedia Sains dan Teknologi. Universiti Teknologi Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka ISBN: 9789836269904

 

Technical Reports

 1. Kamarizan Kidam, Siti Suhaili Shahlan, Hamidah Kamarden, Kherun Nita Ali, Mohammad Ismail, Jafri Mohd Rohani, Hamizah Liyana Tajul Ariffin, Norhazren Izatie Mohd, Nur Emma Mustaffa, Samsiah Abdullah (2018). Pelan pelaksanaan penambahbaikan jangka pendek dan jangka panjang penemuan, hasil dan dapatan kajian dan menyediakan laporan dan slaid pembentangan mengenai pelan perancangan pelaksanaan jangka masa pendek dan panjang berkaitan perundangan, modul latihan. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Kementerian Sumber Manusia
 2. Hamizah Liyana Tajul Ariffin,Nur Emma Mustaffa, Kamarizan Kidam, Kherun Nita Ali , Norhazren Izatie Mohd, Mohammad Ismail, Jafri Mohd Rohani, Samsiah Abdullah, Siti Suhaili Shahlan, Hamidah Kamarden (2018). Guidelines on Occupational Safety & Health in Construction Industry (Management) 2017 – Industry Code of Practice for Designer(s) and Principal Designer. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Kementerian Sumber Manusia
 3. Jafri Mohd Rohani, Ismail, Kherun Nita Ali, Hamizah Liyana Tajul Ariffin, , Nur Emma Mustaffa, Kamarizan Kidam, Norhazren Izatie Mohd, Samsiah Abdullah, Siti Suhaili Shahlan, Hamidah Kamarden (2018). Dokumen Hasil Kajian Rujukan (TOR) Pertama: Mendapatkan Maklumat Latihan dari Aspek Perundangan dan Praktis Semasa. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Kementerian Sumber Manusia
 4. Kamarizan Kidam, Siti Suhaili Shahlan, Hamidah Kamarden, Kherun Nita Ali, Mohammad Ismail, Jafri Mohd Rohani, Hamizah Liyana Tajul Ariffin, Norhazren Izatie Mohd, Nur Emma Mustaffa, Samsiah Abdullah (2018). Dokumen Hasil Kajian Terma Rujukan (TOR) Keempat : Amalan Semasa Industri Berkaitan Oshcim. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Kementerian Sumber Manusia
 5. Kamarizan Kidam, Siti Suhaili Shahlan, Hamidah Kamarden, Kherun Nita Ali, Mohammad Ismail, Jafri Mohd Rohani, Hamizah Liyana Tajul Ariffin, Norhazren Izatie Mohd, Nur Emma Mustaffa, Samsiah Abdullah (2018). Dokumen Hasil Kajian Terma Rujukan (TOR) Kelima: Kajian Pembangunan Tafsiran Peranan Duty Holder Berkaitan Tentang Tugas-Tugas dan Tanggungjawab. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Kementerian Sumber Manusia
 6. Kherun Nita Ali Hamizah Liyana Tajul Ariffin, Nur Emma Mustaffa, Kamarizan Kidam, Norhazren Izatie Mohd, Mohammad Ismail, Jafri Mohd Rohani, Samsiah Abdullah, Siti Suhaili Shahlan, Hamidah Kamarden (2018). Dokumen Hasil Kajian Terma Rujukan (TOR) Kelapan : Penggunaan Teknologi Terkini Bagi Meningkatkan Tahap Keselamatan Dan Kesihatan Di Sektor Pembinaan. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Kementerian Sumber Manusia
 7. Mohammad Ismail, Jafri Mohd Rohani, Kherun Nita Ali Hamizah Liyana Tajul Ariffin, , Nur Emma Mustaffa, Kamarizan Kidam, Norhazren Izatie Mohd, Samsiah Abdullah, Siti Suhaili Shahlan, Hamidah Kamarden. (2018). Dokumen Hasil Kajian Terma Rujukan (TOR) Ketiga : Kajian Amalan OSHCIM Di Luar Negara. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Kementerian Sumber Manusia
 8. Norhazren Izatie Mohd, Kherun Nita Ali, Nur Emma Mustaffa, Hamizah Liyana Tajul Ariffin, Kamarizan Kidam, Mohammad Ismail, Jafri Mohd Rohani, Samsiah Abdullah, Siti Suhaili Shahlan, Hamidah Kamarden, (2018). Dokumen Hasil Kajian Terma Rujukan (TOR) Keenam :Membangunkan Modul Latihan dan Menjalankan Sebaran Rintis Kepada Penguatkuasa dan Industri. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Kementerian Sumber Manusia
 9. Nur Emma Mustaffa, Hamizah Liyana Tajul Ariffin, Kamarizan Kidam, Kherun Nita Ali , Norhazren Izatie Mohd, Mohammad Ismail, Jafri Mohd Rohani, Samsiah Abdullah, Siti Suhaili Shahlan, Hamidah Kamarden (2018). Dokumen Hasil Kajian Terma Rujukan (TOR) Kedua : Peruntukan Perundangan Berkaitan Perlaksanaan Pengurusan Projek Pembinaan. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Kementerian Sumber Manusia
 10. Samsiah Abdullah , Kherun Nita Ali , Hamizah Liyana Tajul Ariffin, Nur Emma Mustaffa, Kamarizan Kidam, Norhazren Izatie Mohd, Mohammad Ismail, Jafri Mohd Rohani, Siti Suhaili Shahlan, Hamidah Kamarden (2018). Dokumen Hasil Kajian Terma Rujukan (TOR) Ketujuh : Kajian Pembangunan Tata Amalan Keselamatan dan Kesihatan bagi Pereka (Designer). Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Kementerian Sumber Manusia
 11. Kherun Nita Ali and Nur Emma Mustaffa. (2014). Building Information Modelling – Educational Framework for Quantity Surveying Graduates. Universiti Teknologi Malaysia – Royal Institution of Surveyors Malaysia. DOI: 10.13140/2.1.4476.2248
 12. Kherun Nita Ali, Sharifah Noraini Noreen Syed Ibrahim Al‐Jamalullail and Tan Choon Boon (2013). Building Information Modelling Awareness – and Readiness among Quantity Surveyors and Quantity Surveying Firms. Universiti Teknologi Malaysia – Royal Institution of Surveyors Malaysia.
 13. Nur Emma Mustaffa and Kherun Nita Ali. (2013).  Charting the Legal and Contractual Route for the Implementation of Building Information Modelling (BIM) in Malaysia. UTM: Center for Innovative Planning and Development (CIPD), Sustainability Research Alliance
 14. Nur Emma Mustaffa, Kherun Nita Ali, Foziah Johar, Ho Kui Lan and Lim Woe Soon. (2013). The Contribution of Women in the Malaysian Construction Industry. Sustainability Research Alliance, Universiti Teknologi Malaysia.
 15. Kherun Nita Ali, Godwin Uche Aliagha, Foziah Johar, Nur Emma Mustaffa, Hairul Nizam Ismail and Heng Shok Kiang. (2012). E-Tendering Readiness Among Construction Firms in Johor Bahru. Sustainability Research Alliance, Universiti Teknologi Malaysia.
 16. Hairul Nizam Ismail, Kherun Nita Ali, Nur Emma Mustaffa.(2010). Content Analysis Procedure for Auditing of Internet Based Communication Channels on Tourism Attractions: Pilot Project at State of Melaka. Centre for Innovative Planning and Development, UniversitiTeknologi Malaysia. ISBN:978-99997-6-1
 17. Barrett, P.S., Sun, M., Petley, G., Ali,  K.N. and Kagioglou, M. (2003). More Productive Minor Construction Projects Through Information Technology (MoPMIT). The University of Salford. ISBN 0 90289 56 3