PROFIL LESTARI FABU

Pusat Tanggungjawab (PTJ) – FAKULTI ALAM BINA DAN UKUR (FABU)

Sekolah/ Pejabat/ Bahagian/ Unit – LESTARI FABU

Ketua PTJ

Prof. Sr Dr. Hishamuddin Mohd Ali, Dekan.

Pegawai Bertanggungjawab

Pengerusi Lestari: Encik Abdul Jalil Maulani

Green Manager: Ts Dr. Mohd Shahril Abdul Rahman

Energy Manager: Prof. Madya Dr. Choong Weng Wai

OSHE/ Ketua Makmal: Prof. Madya Sr. Dr. Mohd Saidin Misnan

Alam Sekitar & Lanskap: Prof. Madya Lar. Dr. Sapura Mohamad

Pengurus Fasiliti: Ts Dr. Syamsul Hendra Mahmud

Pengurus IT: Puan Siti Mariyam Mamat

Contact Us:

Pusat Pentadbiran
Fakulti Alam Bina dan Ukur (FABU)
Universiti Teknologi Malaysia
Johor Bahru
(u.p: Encik Abdul Jalil bin Maulani @ Ts Dr. Mohd Shahril Abdul Rahman)

No. Tel : 07- 555 7405
Email : ajalil@utm.my / mshahril.ar@utm.my

KEMUDAHAN OKU

Kemudahan-kemudahan bagi golongan OKU disediakan di FABU.

Antara kemudahan disediakan adalah ruang parkir khas, laluan, dan tandas.

Ruang Parkir

PANDUAN BERBASIKAL DAN/ ATAU PEJALAN KAKI

Untuk menarik minat dan/ atau menaikkan mood pejalan kaki, lukisan laluan di lantai (sebagai penunjuk arah) dari C06 sehingga Kafe Tok Su disediakan.

Ini dihubungkan dengan pegola sebelum ke jalan untuk ke parkir B11/ Student Mall.

Di FABU, kami menyediakan parkir basikal.

RUANG PARKIR

Bagi mengatasi masalah ruang parkir dan menghadkan ruang parkir, FABU telah membuat beberapa inisiatif:

  1. Kajian berkaitan ruang parkir, antaranya oleh Norshafiqah Noraini @ Norfazly, Program BSc. (Hons.) Land Administration and Development (LAD), topik – Pengurusan Parkir Kenderaan (2019)
  2. Kajian kepuasan pelanggan FABU 2020
  3. Membuat penghadang jalan untuk menghalang, mengawal dan mengurangkan parkir.
  4. Penambahbaikan berterusan akan dibuat dan dalam perancangan.

Soal Selidik Kepuasan Pelanggan 2020

Penghadang Parkir

Penghadang jalan disediakan di lalaun ke B02/ Kafe Tok Su.
Penghadang disediakan di laluan ke Bengkel Kayu, FABU

Parkir Basikal

PENGGUNAAN KENDERAAN MESRA ALAM

Kenderaan mesra alam amat digalakkan penggunaannya.

Sebagai galakkan, kenderaan-kenderaan eco dibenarkan untuk masuk ke kawasan pelaksanaan Car Free Day.

Selain itu, FABU juga menyediakan 2 basikal elektrik untuk gunasama warga FABU.