Current Projects

  • Masjid Lestari : Pengurusan dan rekabentuk masjid berasaskan perlakuan manusia bagi masjid-masjid di semenanjung Malaysia. Matching Grant for RACE UNISZA. (On-going)