Awards

Date   Award/Achievement
2015 : Anugerah Utama Jabatan Harta Tanah (Pengajaran & Pembelajaran)
2015 : Anugerah Penyelia Yang Menggraduankan Pelajar (Sarjana-Penyelidikan)
2015 : Anugerah Penyelia Yang Menggraduankan Pelajar (Doktor Falsafah)
2015 : Anugerah (Pengajaran & Pembelajaran)
2015 : Anugerah Editor Penerbitan Berindeks
2015 : Anugerah Artikel Berindeks (Wos/Scopus/Era)
2015 : Anugerah Jaringan Industri
2016 : Penghargaan Sumbangan Kepada Tabung Endowmen Utm Bagi Tahun 2015