Classes

UNDERGRADUATE COURSES TAUGHT

Code

 

Subjects
SGH3192 : Pembangunan Keusahawanan
SGH1053 : Teknologi Binaan
SGT1212 : Teknologi Bangunan
SGH4853/SGHH4353 : Pengurusan Projek
SGH4813/SGHH4403 : Prosedur Anggaran Kos Dan Penenderan
SGH4584 : Projek Sarjana Muda
SGH4933 : Pengurusan Kualiti
SGHH4373 : Pengurusan Kualiti
SGHH4314 : Projek Sarjana Muda Ii
SGHL4503 : Pengurusan Projek

 

POSTGRADUATE COURSES TAUGHT

Code   Subjects
MGL1113

 

Pengurusan Kewangan
MGL1073

 

Pengurusan Kualiti
MGL1044

 

Pengurusan Strategik Penyenggaraan
MGL1993

 

Projek Sarjana 1
MGL2993

 

Projek Sarjana Ii
MGL1034/MGHT1134

 

Pengurusan Projek Dan Kontrak
MGHT1144

 

Strategic Maintenance Management
MGHT1523

 

Quality Management , Value Management
MGP1064

 

Pengurusan Projek
MGHT1168

 

Master’s Project