Consultancies

  1. Quantity Surveying Services for The Construction and Completion of Upgrading the Main Drain at Bandar Tenggara, Kulai, Johor. 2008 (RM743,750.00)
  2. Quantity Surveying Services for The Construction and Completion of Upgrading the Main Road Junction at Bandar Tenggara, Kulai, Johor. 2008. (RM361,782.00)
  3.  Kursus Kesedaran Kualiti ISO 9001:2015 untuk Lembaga Pelabuhan Johor 2017 (RM6000.00)