List of Classes

 

 1. SPPE 1212 – Amalan Fabrikasi Logam – 2 SPPJ
 2. SPPE 1132 – Pemesinan Logam Operasi Larik – 2 SPPJ
 3. SPPE 1002 – Asas Lukisan Kejuruteraan – 1 SPPQ & 1 SPPR
 4. SPPE 1022 – Lukisan Kejuruteraan 1 – 1 SPPJ & 1 SPPQ
 5. SPE 1032 – Keselamatan Bengkel – 1 SPH (Ambilan 12), SPACE KL
 6. SPE 1602 – Bahan Kejuruteraan – 1 SPJ
 7. SPL 2012 – Kimpalan dan Fabrikasi Logam – 2 SPPJ & 2 SPH
 8. SPPA 2001 – Pengajaran Mikro – 2 SPPJ & 2 SPJ
 9. SPL 4002 – Teknologi Automotif – 4 SPH
 10. SPE 4312 – Amalan Pemesinan Logam – 4 SPJ
 11. SPE 4612 – Asas Pneumatik dan Hidraulik – 4 SPH & 4 SPH (Ambilan 8), SPACE KL
 12. SPE 4602 – Teknologi Pembuatan – 4 SPA, 4 SPE, 4 SPJ & 4 SPH