Archives for March 2014

Perkara dan percakapan yang tidak berguna

Dari Abu Hurairah r.a katanya: Telah bersabda Rasulullah s.a.w: “Daripada keelokan Islam seseorang adalah meninggalkan barang (perkara) yang tidak berguna padanya.”

Menurut Riwayat Ummu Habibah yang dikeluarkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah: Rasulullah s.a.w bersabda:
“Tiap-tiap perkataan anak Adam adalah bencana atasnya, tidak baginya (iaitu tidak ada yang bermanfaat baginya) kecuali menyuruh dengn kebaikan dan melarang dari kejahatan dan ingat kepada Allah Azza wajalla”.

“Tiada kebaikan pada kebaikan dari bisikan-bisikan mereka kecuali orang yang menyuruh dengan bersadaqah atau kebaikan atau perdamaian antara manusia”. [An-nisa’:114]