Saya menghadiri Jamuan Perpisahan Profesor Dr Ahmad Baharuddin. Beliau sebenarnya bukanlah berpindah tetapi naik pangkat dari jawatan Pengurus Akademik Program Luar ke jawatan Timbalan Dekan (Akademik).