Books and Related

 

 1. Translator: Mohd Zulkifli Mohd. Yunus and Zulkarnaini Mat Amin, Ukur Kejuruteraan Lanjutan – Masalah dan Penyelesaian, Translation book published by Penerbit UTM Press, 1996 – National.
 2. Translator: Mohd Zulkifli Mohd. Yunus and Mohd. Razali Mahmud, ‘Ukur Kejuruteraan – Masalah dan Penyelesaian‘, Translation book published by Penerbit UTM Press, 1997 – National.
 3. Author: Assoc. Prof. Dr. Mohd. Zulkifli Mohd. Yunus, ‘Terabas Teodolit’, Teaching Module, UTM, January 2001 – National.
 4. Author:Assoc. Prof. Dr. Mohd. Zulkifli Mohd. Yunus,‘Ukur Aras’, Teaching Module, UTM, January 2001 – National.
 5. Author:Assoc. Prof. Dr. Mohd. Zulkifli Mohd. Yunus,‘Ukur Tekimetri’, Teaching Module, UTM, February 2001 – National.
 6. Author:Assoc. Prof. Dr. Mohd. Zulkifli Mohd. Yunus,‘Pengkontoran’, Teaching Module, UTM, February 2001 – National.
 7. Author:Assoc. Prof. Dr. Mohd. Zulkifli Mohd. Yunus,‘Lengkungan Jalan’, Teaching Module, UTM, March 2001 – National.
 8. Author:Assoc. Prof. Dr. Mohd. Zulkifli Mohd. Yunus,‘Ukur Laluan’, Teaching Module, UTM, March 2001 – National.
 9. Author:Assoc. Prof. Dr. Mohd. Zulkifli Mohd. Yunus and Mohd. Zamri Ramli,‘Information Technology’, Teaching Module, UTM, 2004 – National.
 10. Author:Assoc. Prof. Dr. Mohd. Zulkifli Mohd. Yunus,‘GIS for Civil Engineers’, Teaching Module, UTM, 2004 – National.
 11. Author:Assoc. Prof. Dr. Mohd. Zulkifli Mohd. Yunus,‘Geographic Information System’, Teaching Module, UTM, 2005 – National.
 12. Translator: Assoc. Prof. Dr. Mohd. Zulkifli Mohd. Yunus and Assoc. Prof. Ir. Fatimah Mohd. Noor,’Parenting Positif – 3P Program Parenting Positif Untuk Setiap Ibubapa‘, Translation book published by Hospital Permai Johor Bahru, 2005 – National.
 13. Translator: Assoc. Prof. Dr. Mohd. Zulkifli Mohd. Yunus and Assoc. Prof. Ir. Fatimah Mohd. Noor, ‘Parenting Positif Untuk Ibubapa Yang Mempunyai Remaja‘, Translation book published by Hospital Permai Johor Bahru, 2005 – National.
 14. Author:Assoc. Prof.Dr. Mohd. Zulkifli Mohd. Yunus and Khairulzan Yahya,‘Alat Aras’, Kata Masukan for Encyclopedia Science and Technology (EST) published by Dewan Bahasa dan Pustaka 2006 – National.
 15. Author:Assoc. Prof.Dr. Mohd. Zulkifli Mohd. Yunus and Khairulzan Yahya,‘Staf Aras’, Kata Masukan for Encyclopedia Science and Technology (EST) published by Dewan Bahasa dan Pustaka 2006 – National.
 16. Author:Assoc. Prof.Dr. Mohd. Zulkifli Mohd. Yunus and Khairulzan Yahya, ‘Orbit’, Kata Masukan for Encyclopedia Science and Technology (EST) published by Dewan Bahasa dan Pustaka 2006 – National.
 17. Author:Assoc. Prof.Dr. Mohd. Zulkifli Mohd. Yunus,‘Ujian Rantai’, Kata Masukan for Encyclopedia Science and Technology (EST) published by Dewan Bahasa dan Pustaka 2006 – National.
 18. Author: Assoc. Prof. Dr. Mohd. Zulkifli Mohd. Yunus, ‘Penggunaan Sistem Maklumat Geografi Dalam Siasatan Tanah Runtuh’, Research Monograph published by Penerbit UTM Press, 2009, ISBN 978-967-353-009-0 – National.
 19. Author: Assoc. Prof. Ir. Dr. Ayob Katimon, Assoc. Prof. Dr. Mohd. Zulkifli Mohd. Yunus, ‘Real-Time Flood Management Using GIS Approach’, Research Monograph published by Penerbit UTM Press, 2009, ISBN 978-967-353-133-2 – National.
 20. Author: Assoc. Prof. Dr. Mohd. Zulkifli Mohd. Yunus, ‘SMG Sebagai Alat Perkakasan Untuk Pengurusan Kawasan Tadahan Air, Research Monograph published by Penerbit UTM Press, 2009, ISBN 978-967-353-143-1 – National.
 21. Author: Assoc. Prof. Sr. Dr. Mohd. Zulkifli Mohd. Yunus and Mohd Zamri Ramli, ‘Global Outreach Program (GOP) Mahasiswa Program Pengajian Separuh Masa ke Korea Selatan 2011’, Book published by Penerbit FKA, UTM, 2011, ISBN 978-967-0194-04-2 – National.
 22. Author:Assoc. Prof. Dr. Mohd. Zulkifli Mohd. Yunus, Mohd. Zamri Ramli and Baharin Mesir,‘Civil Engineering Information System’, Teaching Module, UTM, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 – National.