Research Project Undertaken

 1. Project Leader, ‘Kajian dan Aturancangan Komputer dBASE III Didalam Sistem Maklumat Tanah‘ (A Study and dBASE III Computer Programming for Land Information System) – Faculty of Surveying, UTM. (1985-86).
 1. Project Leader, ‘Further Development and Application of SLIMPAC for Large Scale Mapping Information Systems‘ – Department of Surveying, University of Newcastle upon Tyne, UK. (1988-90).
 1. Project Leader, ‘Geospatial Data Management Throughout Large Area Civil Engineering Projects’ – Department of Geomatics, University of Newcastle, UK (1994-1997).
 1. Project Member, ‘Kelemahan Pengawalan Projek Binaan Dari Segi Keberkesanan Sumber Manusia Yang Terlibat’ – Faculty of Civil Engineering, UTM (1997 – 1999).
 1. Project Member, ‘Alternative Indicator to Assess Site Communication’ – Faculty of Civil Engineering, UTM (1998 – 2000). Budget approved RM 15,000 (Vot 71334)
 1. Project Member, ‘Penilaian Terhadap Keupayaan Model Rangkaian Neural Bagi Meramal Permintaan Rumah Kos Rendah Kawasan Bandar Di Negeri Selangor’– Faculty of Civil Engineering, UTM (1999 – 2002).
 1. Project Member, ‘Real-Time Flood Management Using Geographical Information System’ – Faculty of Civil Engineering, UTM (2002). Budget approved RM 16,000 (Vot 71307)
 1. Project Leader, ‘Aplikasi Sistem Maklumat Geografi Dalam Pembangunan Pangkalan Data Lalu Lintas’ – Faculty of Civil Engineering, UTM (1999 – 2003).
 1. Project Leader, ‘Teknologi Maklumat: Kajian Keberkesanan Perisian SMG Untuk Aplikasi Kejuruteraan Awam’ – Faculty of Civil Engineering, UTM (2003). Budget approved RM 20,000 (Vot 71280)
 1. Project Leader, ‘SMG Sebagai Alat Perkakasan Untuk Pengurusan Kawasan Tadahan Air’ – Faculty of Civil Engineering, UTM (2003). Budget approved RM 15,000 (Vot 71623)
 1. Project Leader, ‘Penggunaan Sistem Maklumat Geografi Dalam Siasatan Tanah Runtuh’ – Faculty of Civil Engineering, UTM (2003). Budget approved RM 20,000 (Vot 71624)
 1. Project Member, ‘The Study of Online Construction Information System’ – Faculty of Civil Engineering, UTM (2003-2004). Budget approved RM 20,000 (Vot 71624)
 1. Project Member, ‘Kajian Ke atas Sistem Pengurusan Dan Perkongsian Pengetahuan CAD Melalui Pembangunan Web Portal Bagi Industri Pembinaan’ – Faculty of Civil Engineering, UTM (2005). Budget approved RM 11,000 (Vot 75187)
 1. Project Leader, ‘Mewartakan Perjuangan Meningkatkan Profesional Bumiputera – Sumbangan UTM Dari Kacamata Tan Sri Ainuddin Wahid’ – Faculty of Civil Engineering and Faculty of Mechanical, UTM (2004-2008). Budget approved RM 35,000 (Vot  75070)