Undergraduate Final Year Projects

 

 1. Goi Soon Luan dan Chong Chuan Yi, ‘Development Of The Integrated Hydrological Information System For Malaysia Water Planning And Management (Part 1)’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (1993)
 2. Mohd Mazlan b. Sulaiman, ‘Penilaian Perisian Civilcad Dalam Kerja Ukur Kadaster’, Sarjana Muda Ukur (Tanah), Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (1994)
 3. Mohd Izuha b. Mohamed, ‘Kepentingan Spreadsheet Di Dalam Kejuruteraan Awam’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (1999)
 4. Munzilah bt. Md. Rohani, ‘Peranan Sistem Pengurusan Pengkalan Data Di Dalam Kejuruteraan Awam’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (1999)
 5. Ahmad Sarbiny b. Abd. Rahman,              ‘Pengendalian Data Sistem Maklumat Geografi Dalam Kejurutera Awam: Kajian Kes Kampus UTM’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (1999)
 6. Wan Marhafidz b. Wan Mohd Omar, ‘Analisa Data Sistem Maklumat Geografi Dalam Kejuruteraan Awam: Kajian Kes Kampus UTM’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (1999)
 7. Liu Tze Ping,‘Peranan, Penggunaan Dan Cabaran Teknologi Maklumat Sektor Swasta Di Alaf Baru – Kajian Kes: Kejuruteraan Awam’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2000)
 8. Kamarazaman b. Mohamed,‘Penggunaan Sistem Maklumat Geografi di dalam Kejuruteraan Alam Sekitar’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2000)
 9. Ahmad Allnador b. Hamim, ‘Penggunaan Sistem Maklumat Geografi di dalam Kejuruteraan Pengangkutan’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2000)
 10. Fatimah Shafinaz binti Ahmad, ‘Penentuan Kesesuaian Tapak Laluan Lebuhraya Dengan Menggunakan GIS’, Sarjana Muda Ukur (Geoinformatik)– Universiti Teknologi Malaysia, (2000)
 11. Chan Chee Seng, ‘Teknologi Maklumat Dalam Ketenteraan’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2000)
 12. Joseph Juneh, ‘Aplikasi Teknologi Maklumat Dalam Kejadian Tanah Runtuh’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2001)
 13. Donysius Jinih, ‘Penggunaan Sistem Maklumat Geografi Didalam Pengurusan Tadahan Air’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2001)
 14. Ng How Chiang, ‘Aplikasi Teknologi Maklumat Dalam Reka Bentuk Geometri Jalanraya’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2001)
 15. Soon Swee Lam, ‘Penggunaan Sistem Maklumat Geografi Dalam Struktur Bangunan’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2002)
 16. Mohd Fariz b. Abd. Rashid, ‘Perisian Ukur Kejuruteraan Untuk Jurutera Awam I: Kerja Tanah’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2002)
 17. Nik Mohd. Yusof b Nik Omar, ‘Aplikasi Sistem Pengurusan Pangkalan Data Untuk Maklumat Kemalangan Jalan Raya’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2002)
 18. Kamal b. Ruzalle, ‘Penggunaan Microsoft Project Dalam Penyelesaian Permasalahan Di Tapak Bina’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2002)
 19. Ahmad Zamry b. Mohamad Yahaya, ‘Peranan Dan Kepentingan Sistem Maklumat Geografi Dalam Kejuruteraan Awam (Kes Kajian Majlis Perbandaran Kuantan)’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2002)
 20. Norhaizah bt. Ambiah, ‘Aplikasi Sistem Pengurusan Pangkalan Data Lubang Jara’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2002)
 21. Marzuki b. Muhammad, ‘Aplikasi Sistem Pengurusan Pangkalan Data Inventori Makmal Ukur Kejuruteraan Awam POLISAS’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2002)
 22. Abd Latif b Mohd Hussein, ‘Aplikasi Perisian Sistem Maklumat Geografi Dalam Bidang Kejuruteraan Awam: Kes Kajian Di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan, Pahang Darul Makmur’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2002)
 23. Shamsul Bahari b Shaharul Anwar, ‘Aplikasi IT Dalam Industri Perumahan Di Malaysia: Kajian Kes – Pembinaan Rumah’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2002)
 24. Mohd Hisamuddin b Zalazilah, ‘Perisian Ukur Kejuruteraan: Ukur Aras Menggunakan VLISP’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2002)
 25. Chow Chin Khoon, ‘Aplikasi Sistem Maklumat Geografi Untuk Inventori Jalan Kepala Batas Ke Alor Setar, Kedah’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2003)
 26. Tor Kian Siong, ‘Aplikasi Sistem Maklumat Geografi Dalam Sistem Perparitan Dan ‘Sistem Pembentungan Taman Changlun II’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2003)
 27. Yam Chiew Mei, ‘Aplikasi Sistem Maklumat Geografi Dalam Pengurusan Infrastruktur’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2003)
 28. Zainizam b Mohd, ‘Penggunaan Sistem Maklumat Geografi Dalam Inventori Bahan Jalan Raya’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2003)
 29. Azlinda bt. Aziz, ‘Sistem Pengurusan Pangkalan Data Pembinaan Berasaskan Web’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2004)
 30. Faizal b. Abd. Aziz, ‘Aplikasi Sistem Maklumat Geografi Di Dalam Pengurusan Hakisan Pantai’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2004)
 31. Daniel b Francis, ‘Aplikasi Sitem Maklumat Geografi Dalam Kejuruteraan Hidrologi’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2005)
 32. Joy Diona Peter @ Edrus,Aplikasi Sistem Maklumat Geografi Dalam Pengurusan Lubang Jara di Sabah’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2005)
 33. Presley Anthony, Sistem Informasi Jalan Raya UTM Menggunakan Sistem Maklumat Geografi’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2005)
 34. Muji Ampau,‘Info Kiosk Laluan Pengangkutan Awam (Bas) Bandaraya Kota Kinabalu, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia,
 35. Lim Hock Shiong, ‘Peranan Dan Kepentingan Microsoft Access Dalam Pengurusan ‘Pembinaan Projek: Kajian Kes Majlis Daerah Beaufort’ Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2005)
 36. Lim Chee Tiong, ‘Kesedaran Keperluan OSHA di Fakulti Kejuruteraan Awam (Aspek Kesihatan)’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2005)
 37. Mohd Saiful Mahazir, ‘Kesedaran Keperluan OSHA di Fakulti Kejuruteraan Awam (Aspek Alam Sekitar)’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2005)
 38. Ting Ing Loke, ‘Kesedaran Keperluan OSHA di Perpustakaan Sultanah Zanariah (Aspek Kesihatan)’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2005)
 39. Wan Mohd Mazrill Wan Salleh, ‘Kesedaran Keperluan OSHA di Perpustakaan Sultanah Zanariah (Aspek Alam Sekitar)’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2005)
 40. Lau Eng Kee, ‘Aplikasi Sistem Maklumat Geografi dalam Kejuruteraan Bekalan Air’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2005)
 41. Mohd Sabbihi b Jamaludin, ‘Program Struktur Hidraulik Saluran Terbuka Menggunakan Visual Basic 6.0’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2006)
 42. Sofrie Chin Siew Yung, ‘Aplikasi Sistem Maklumat Geografi dalam Analisis Kemalangan Jalan Raya’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2008)
 43. Chan Cheah Fei, ‘Aplikasi Sistem Maklumat Geografi dalam Pengurusan Perabut Jalan Raya di UTM’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2008)
 44. Ahmad Shahir b. Razali, ‘Pengendalian Data Ruang Menggunakan Sistem Maklumat Geografi di Fakulti Kejuruteraan Awam’., Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2008)
 45. Muhammad Khairi bin Roslan, ‘Aplikasi Sistem Maklumat Geografi Dalam Pemantauan Sistem Bekalan Air’., Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2009)
 46. Mohamad Fadzli bin Zahid, ‘Aplikasi Sistem Maklumat Geografi Dalam Pemantauan Sistem Bekalan Air., Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2009)
 47. Mohd Azizi bin Zakaria, ‘Aplikasi Sistem Maklumat Geografi Dalam Pengurusan Maklumat Kawasan Tadahan Air: Kajian Kes – Kawasan Tadahan Sungai Langat’., Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2009)
 48. Qisti Hilmi bin Johari, ‘Sistem Pengurusan Aset di Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2010)
 49. Noor Izwan bin Bahudin, ‘Aplikasi Sistem Maklumat Geografi bagi Pemantauan Tangki Air di Daerah Maran Pahang’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2010)
 50. Mohamad Noorazuwan bin Umor, ‘Penggunaan Sistem Maklumat Geografi dalam Penyelenggaraan Sungai Galing, Pahang’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2010)
 51. Nasrul Arif bin Ahmad, ‘Penggunaan Sistem Maklumat Geografi di Majlis Perbandaran Kuantan’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2010)
 52. Mau Teck Ming, ‘Application of GIS in Bridge Management’Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2011)
 53. Normiza bt Suhaili, ‘Perisian Ukur untuk Jurutera Awam I’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2011)
 54. Heida bt Mohamad Kamel, ‘Perisian Ukur Rekabentuk Geometri Jalan untuk Jurutera Awam’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2011)
 55. Sahfri b. Aerowaini, ‘Aplikasi Sistem Maklumat Geografi untuk Mengenalpasti Kawasan Kerap Kemalangan di Daerah Serian Samarahan Sarawak’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2011)
 56. Mohamed Khairullail b Mohamed Salim, ‘Sistem Pangkalan Data Digital Untuk Tapak Bina’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2012)
 57. Norhayati bt. Osman, ‘Building Damage Monitoring Using GIS Application Due To Earthquake’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2012)
 58. Muhammad Firdaus b Mohamad Dahari, ‘Sistem Maklumat Geografi Dalam Pengurusan Projek’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2012)
 59. Kevin Wong Kar Kuan, ‘Human Resource Management Database In Site Management’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2013)
 60. Ahmad Hasbullah Mahmud, ‘Aplikasi Sistem Maklumat Geografi Di Dalam Pemilihan Tapak Projekt’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2013)
 61. Hasrul Mat Khatib, ‘Penggunaan Sistem Maklumat Geografi Dalam Pengurusan Jambatan Persekutuan’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2013)
 62. Muhd Nursharul Azri Mubarak, ‘Aplikasi Sistem Maklumat Geografi Dalam Penentuan Laluan Menara Talian Penghantaran TNB’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2013)
 63. Mohd Syukran Nazirin Mohamad Sakri, ‘Aplikasi Sistem Maklumat Geografi Dalam Pengurusan Air Tanpa Keberhasilan Bagi Sistem Bekalan Air Di Daerah Gombak, Selangor’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2013)
 64. Noraniza Md Saad, ‘Pengurusan Sumber Air di Lembangan Sungai Kedah Menggunakan Aplikasi Sistem Maklumat Geografi’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2014)
 65. Pan a/l Din Niam, ‘Aplikasi Sistem Maklumat Geografi Dalam Pengendalian Data Kualiti Air di Lembangan Sungai Perlis’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2014)
 66. Parinja @ Lekha a/p Froom, ‘Penggunaan Sistem Maklumat Geografi Dalam Penyelenggaraan Turapan Jalan Raya Negeri Bagi Daerah Pokok Sena, Kedah Darul Aman’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2014)
 67. Sotheesvaran a/l Mariapan, ‘Aplikasi Sistem Maklumat Geografi Dalam Pengurusan Fasiliti di Jabatan Kesihatan Negeri Kedah’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2014)
 68. Azman Shah Mamat, ‘Penyelenggaraan Sistem Penghawa Dingin Kompleks Muzium Negeri Terengganu Menggunakan Sistem Maklumat Geografi’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2015)
 69. Nik Aman Nik Mansor, ‘Aplikasi Sistem Maklumat Geografi Untuk Pengurusan Pencemaran Air Sungai Pengkalan Chepa’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2015)
 70. Mohd Suhafiz Ghazali, ‘Penyelenggaraan Penstabilan Cerun Di Wakaf Zin, Jeli, Kelantan Menggunakan Sistem Maklumat Geografi’, Sarjana Muda Kejuruteraan Awam – Universiti Teknologi Malaysia, (2015)