ACADEMIC QUALIFICATION

  • 2010   :           Ph.D (Shariah), University of Malaya
  • 2004 :           Shariah (Shariah/Zakat & Baitulmal), University of Malaya
  • 2002 :           Shariah (Shariah & Law), University of Malaya
  • 2005 :           Diploma of Education, Maktab Perguruan Kuala Terengganu