AWARDS AND HONORS RECEIVED

  • 2006 – Anugerah Penghargaan Penerbitan
  • 2007 – Anugerah Pensyarah Harapan Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial
  • 2010 – Anugerah Staf Akademik Harapan Fakulti Tamadun Islam
  • 2010 – Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Universiti
  • 2011 – Anugerah Penghargaan Penerbitan Fakulti Tamadun Islam
  • 2011 – Anugerah Buku Karya Asli – Hibah dalam Undang-undang Islam: Prinsip & Amalan
  • 2013 – Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Universiti