BIOGRAPHY

Nasrul Hisyam Nor Muhamad merupakan pensyarah di Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Teknologi Malaysia. Memperolehi PhD dalam bidang Syariah (Undang-undang Mal), sebelum Sarjana dan Sarjana Muda dalam bidang Syariah dan Undang-undang daripada Universiti Malaya. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Menengah Agama Jengka sebelum ke Sekolah Menengah Agama al-Khairiah Temerloh. Sebagai ahli akademik, beliau telah menghasilkan beberapa penerbitan serta menjalankan penyelidikan dalam bidang Syariah, terutama dalam perkara berkaitan kehartaan Islam dan pentadbiran undang-undang Islam selain menyumbang kepada khidmat masyarakat terutama menjadi penasihat syariah kepada beberapa institusi berkaitan.

 
Nasrul Hisyam Nor Muhamad (PhD)
B.Sh, M.Sh, PhD (Malaya).
Office:
Islamic Civilization Academy
Faculty of Social Sciences and Humanities
Universiti Teknologi Malaysia
81310 UTM Johor Bahru, Johor
Tel: 0197568681
Email: nasrul@utm.my / nasrulhisyamnm@gmail.com
Google scholar: Nasrul Hisyam Nor Muhamad
Scopus ID: 56286298000