CONFERENCES

International

 • 2006 – Islam Sebagai Teras Kebudayaan Melayu: Peranan Sistem Pendidikan Malaysia. (Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu 2006, 8-9 November 2006, anjuran Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, di Hotel Armada Petaling Jaya)
 • 2007 – Peribadi Cemerlang Menurut Perspektif al-Ghazali (Persidangan Antarabangsa Peradaban Melayu ke III, 2-3 Februari 2007, anjuran UPSI, di Lagend Hotel, Kuala Lumpur)
 • 2008 – Aplikasi Sains dan Teknologi Dalam Transaksi Muamalah Islam: Rujukan Kepada Rukun-rukun Akad Mengikut Perspektif Undang-undang Kontrak Islam (Seminar Antarabangsa Sains dan Teknologi Islam (InSIST 2008), 18 dan 19 Mac 2008, anjuran SPACE UTM dan PPIPS UTM di PWTC, Kuala Lumpur)
 • 2008 – Gifts Made In Death Sickness: A Comparative Analysis (The International Seminar on Comparative Laws 2008 (ISCOM 2008), 18-20 November 2008, Organised by Faculty of Shariah & Law USIM, Marriott Hotel, Putrajaya)
 • 2008 – Pemasukan Syarat ‘Umra Dan Ruqba Dalam Kontrak Hibah: Satu Analisis Perbandingan. (International Seminar on Research in Islamic Studies 2008 (ISRIS’08), 17-18 Disember 2008, organized by Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya)
 • 2012 – Ke Arah Pelaksanaan Kursus Services Learning Berbentuk Islami di Institusi Pengajian Tinggi Malaysia: Sorotan Pelaksanaan “Kuliah Kerja Nyata” di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam, 8-9 Mac 2012, organized by Fakulti Tamadun Islam UTM, dengan kerjasama KUPU SB (Brunei), MARSAH, La Grandeur Palm Resort, Senai, Johor)
 • 2012 – Hibah Sebagai Prinsip Perancangan Harta dalam Islam (Seminar Maqasid Syariah “Harta Warisan”, 13 Jun 2012, anjuran Masjid Assyakirin Singapura)
 • 2012 – Sebutan Nama Allah Sebagai Syarat Sembelihan Halal: Analisis Berdasarkan Undang-undang Islam (International Halal Conference (INHAC 2012), PWTC, Kuala Lumpur, Malaysia, 4-5 September 2012, anjuran UiTM)
 • 2013 – Pembiayaan Modal Perniagaan Sebagai Kaedah Agihan Zakat: Perspektif Maqasid al-Syariah (World Universities Islamic Philanthropy Conference 2013 (WUIPCon2013), 4-5 Disember 2013, Menara Bank Islam Kuala Lumpur, anjuran IKAZ UiTM)
 • 2014 – Developing Halal Business Industry: The Roles Of Higher Education Institutions In Malaysia (International Conference On Islamic Economics And Civilization 2014 (ICIEC’ 14), Bumi Hotel, Surabaya, Indonesia, 3-5 Jun 2014
 • 2015 – Cabaran Aplikasi Hibah di Malaysia (Seminar Hibah dalam Pengurusan Harta Islam Peringkat Kebangsaan 2015 (i-HIBAH 2015), Universiti Utara Malaysia, 19-20 Mei 2015
 • 2016 – Isu-isu dalam Pewarisan Wanita dan Penyelesaian Mengikut Perspektif Undang-undang Islam (Muslimah International Summit Kelantan 2016 (MISK 2016), 15-16 Ogos 2016
 • 2016 – Hibah Bersyarat Dalam Perancangan Harta Mengikut Perspektif Undang-Undang Islam (International Conference on Infaq 2016) 8 – 9 Nov 2016
 • 2017 – Sorotan Fatwa Dalam Bidang Muamalat Di Negeri-Negeri Di Malaysia (International Conference on Islamic Studies in Singapore and Malaysia 2017 (ICISSM 2017), Muhammadiyah Islamic College Singapore, 11 June 2017
 • 2018 – Pelaksanaan Prinsip Agihan Zakat di Negeri Selangor (2nd International Zakat, Waqf & Islamic Philanthropy/ Seminar Antarabangsa Zakat, Wakaf & Filantropi Islam (ZAWFI2018), Grand Bluewave Hotel Shah Alam, 10-11 Oktober 2018.

 

National

 • 2016 – Falsafah Pendidikan Islam: Perspektif Tokoh-Tokoh Pendidikan Islam Timur Tengah (Wacana Pendidikan Islam dan Bahasa Arab 2006, 4-5 Ogos 2006, anjuran Fakulti Pendidikan UKM di Vistana Hotel, Pulau Pinang)
 • 2006 – Pemikiran dan Pengaruh Imam al-Syafii dan Isu-isu Berkaitan Pada Masa Kini (Kertas Kerja Sempena Program Sehari Bersama Imam Shafie, 29 Julai 2006 di Taman Pulai Utama, Johor Baharu)
 • 2006 – Wanita Dalam Jenayah: Kajian di Mahkamah Syariah Daerah Besut Terengganu (Seminar Wanita & Undang-undang anjuran Jabatan Undang-undang UiTM Johor pada 9 September 2006 di Hotel Renaissance, Melaka)
 • 2006 – Hala Tuju dan Cabaran Usahawan Islam Malaysia Dalam Era Globalisasi (Persidangan Kebangsaan IKS 2006, 28-29 November 2006. Anjuran Fakulti Kewangan dan Perbankan UUM, di PWTC, KL)
 • 2008 – Produk Hibah Dalam Industri Pengamanahan Harta: Analisis Terhadap Pelaksanaan Konsep ‘Umra Dan Ruqba Mengikut Perspektif Undang-Undang Hibah Islam (Konvensyen Keusahawanan Islam – iCEPS 2008, 16-17 Februari 2008, anjuran USIM)
 • 2008 – Peranan Pendidikan Islam dalam Membentuk Jati Diri Kebudayaan Melayu di Malaysia (Wacana Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan Siri Ke-6, 25-26 Julai 2008, anjuran UKM dan Jabatan Pelajaran Sarawak di Holiday Inn, Kuching)
 • 2011 – Keperluan Pengurusan Wakaf Secara Professional di Malaysia (Kertas Kerja 1st Conference on Fiqh in Science and Technology, 17 April 2011, anjuran FTI UTM, di Fakulti Tamadun Islam UTM)
 • 2011 – Prestasi Kutipan Zakat Harta Negeri Pahang Tahun 2000-2010: Satu Pemerhatian (Kertas Kerja 1stConference on Fiqh in Science and Technology, 17 April 2011, anjuran FTI UTM, di Fakulti Tamadun Islam UTM)
 • 2011 – Pelaksanaan Undang-Undang Islam Di Malaysia Secara Syumul: Potensi Dan Cabaran (Kertas Kerja Seminar Transformasi Sistem Pengurusan Islam di Malaysia 2011, 1-2 Oktober 2011, anjuran Pejabat Perdana Menteri dan USIM, di PWTC)
 • 2012 – Kepentingan Perancangan Agihan Harta Dalam Undang-Undang Islam: Rujukan Khusus Kepada Prinsip Hibah (Conference on Malaysia Islamic Economics and Finance: Islamic Personal Financial Planning and Wealth Management, 5-6 November 2012, anjuran Research Center for Islamic Economics and Finance (EKONIS-UKM), Faculty of Economics and Management, UKM, di Puri Pujangga UKM)
 • 2015 – Pentadbiran Harta Pusaka: Perspektif Semasa (Seminar Isu Harta Pusaka Tertunggak di Malaysia: Perspektif Pentadbiran dan Undang-undang), 6 April 2015, anjuran FTI UTM, di Dewan al-Marbawiy, Fakulti Tamadun Islam)
 • 2015 – Agihan Zakat Kepada Asnaf Fisabilillah: Satu Perbandingan (Persidangan Zakat dalam Pembangunan Ekonomi Peringkat Kebangsaan 2015, 1 Jun 2015, anjuran Universiti Malaysia Pahang)