CONSULTATION

Project Leader

  • Kajian Pelaksanaan Hibah Produk Hibah di Malaysia – Majlis Agama Islam Selangor (MAIS), 6 Jun 2017, RM31,815.90 (No. Vote: 1267)
  • Kajian Keberkesanan Agihan Zakat Kepada Asnaf di Negeri Johor – Majlis Agama Islam Negeri Johor, 1 Januari 2018 – 31 Disember 2018, RM45,026.46 (No. Vote: 1269)

 

Project Member

  • Kursus Peningkatan Kemahiran Mutawwif dan Penghayatan Ibadah Umrah kepada Masyarakat Setempat – Edaran Travel Sdn. Bhd., 2016-2017, RM15,000, vote: 1129
  • Pembekal Latihan untuk Mengendalikan Kursus Peningkatan Kemahiran Mutawwif dan Penghayatan Ibadah Umrah kepada Masyarakat Setempat Khasnya Jemaah Muslimin Travel & Tours Sdn Bhd, 2017-2018, RM24,000, vote: 1265
  • Kajian Pelan Induk Tranformasi Pembangunan Tanah Waqaf di Malaysia – Jabatan Wakaf, Zakat, dan Haji (JAWHAR), bermula, 1 Oktober 2012 , kerjasama Fakulti Geoinformasi dan Harta Tanah, Fakulti Sains Komputer, dan Fakulti Tamadun Islam UTM – RM700,000